Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri

SKIM BAHARU DI BAWAH PERKESO


Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri diwujudkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 berkuatkuasa mulai 1 Jun 2017.

Sebagai permulaan skim ini hanya terpakai untuk perusahaan-perusahaan berikut:

 • Pemandu Teksi / Kereta Sewa (berkuatkuasa mulai 1 Jun 2017)
 • Pemandu e-hailing (berkuatkuatkuasa mulai 1 November 2018)
 • Pemandu Bas (berkuatkuasa mulai 1 Februari 2019)

Perlindungan berdasarkan pilihan bagi tempoh bulanan dan tahunan bermula dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi resit bayaran caruman.


Apa itu Skim Bencana Kerja Pekerjaan Sendiri?Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans yang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan.

Penyakit pekerjaan adalah penyakit yang berpunca atau terbit daripada pekerjaan yang dinyatakan dalam Jadual Kelima kepada Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969.

Skim ini menyediakan faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungannya di samping menyediakan rawatan perubatan, pemulihan jasmani dan latihan vokasional.

KELAYAKAN

Warganegara Malaysia / permastautin tetap tanpa mengira had umur; dan Mempunyai lesen memandu (JPJ) yang sah laku; dan
Mempunyai kad pemandu atau surat kebenaran dari LPKP (Sabah dan Sarawak) yang masih sah laku; atau Berdaftar dengan perkhidmatan e-hailing.

DOKUMEN DIPERLUKAN

 • Lesen Memandu; dan
 • Kad PSV atau Kad Pemandu / Surat kebenaran dari LPKP (Sabah dan Sarawak) yang masih sah laku; atau
 • Dokumen / maklumat bukti berdaftar dengan perkhidmatan e-hailing seperti Profil Pemandu

PEMBAYARAN CARUMAN

 • Pembayaran caruman boleh dibuat secara bulanan dan tahunan.
 • Kaedah pembayaran secara tunai di semua Pejabat PERKESO seluruh Negara atau dalam talian (online) melalui perbankan internet di www.iperkeso.my.
 • Langkah-langkah pembayaran secara dalam talian (online) adalah seperti berikut;
  1. Layari www.iperkeso.my.
  2. Daftar akaun iPERKESO.
   • > Pilih "Bantuan"
   • > Pilih "Bekerja Sendiri – Panduan Ringkas" (Penerangan lengkap tentang pendaftaran dan pembayaran caruman)
  3. Lakukan pengesahan melalui emel.
  4. Lengkapkan butiran peribadi dan muat naik dokumen diperlukan.
  5. Pilih pembayaran melalui "Financial Process Exchange".
  6. Muat turun resit.

JADUAL PILIHAN CARUMAN

Kadar caruman berdasarkan pilihan pendapatan bulanan diinsuranskan seperti di bawah:

Pelan Pendapatan Bulanan Diinsuranskan Bayaran Caruman Bulanan Bayaran Caruman Setahun
1 RM1,050 RM13.10 RM157.20
2 RM1,550 RM19.40 RM232.80
3 RM2,950 RM36.90 RM442.80
4 RM3,950 RM49.40 RM592.80

FAEDAH-FAEDAH DI BAWAH SKIM KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI

Faedah yang Disediakan

 • Faedah Perubatan
 • Faedah Hilang Upaya Sementara
 • Faedah Hilang Upaya Kekal
 • Faedah Elaun Layanan Sentiasa
 • Faedah Orang Tanggungan
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Faedah Pemulihan
 • Faedah Pinjaman Pendidikan

Faedah Perubatan

 • Orang berinsurans bekerja sendiri yang ditimpa bencana kerja boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma di klinik panel PERKESO atau klinik / hospital Kerajaan; atau
 • Membuat tuntutan bayaran ganti belanja di Pejabat PERKESO.

Faedah Hilang Upaya Sementara

 • Faedah Hilang Upaya Sementara dibayar kepada orang berinsurans bekerja sendiri sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor dan mestilah sekurang-kurangnya empat (4) hari termasuk hari kemalangan.
 • Perlu mengemukakan sijil cuti sakit
 • Minima RM30.00 sehari
 • Maksima RM105.33 sehari

Faedah Hilang Upaya Kekal

 • Hilang Upaya Kekal ertinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya. Tuntutan boleh dibuat selepas tarikh terakhir hilang upaya sementara.
 • Taksiran hilang upaya kekal oleh Penilai Perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan
 • Terdapat bayaran berkala sekiranya peratus penilaian kecacatan melebihi 20%
 • Kadar bayaran sebanyak 90% dari anggaran pendapatan bulanan yang diinsuranskan

Faedah Elaun Layanan Sentiasa

 • Elaun yang diberikan kepada orang berinsurans bekerja sendiri yang tidak berdaya dengan teruknya sehingga memerlukan layanan tersendiri oleh orang lain.
 • Disyorkan oleh Penilai Perubatan atau Jemaah Doktor Rayuan
 • Elaun bulanan sebanyak RM500.00

Faedah Orang Tanggungan

 • Faedah Orang Tanggungan dibayar secara berkala kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang berinsurans bekerja sendiri meninggal dunia akibat bencana kerja.
 • Kadar bayaran sebanyak 90% daripada purata pendapatan bulanan yang diinsuranskan.

Orang Tanggungan yang Layak

 • Balu atau duda atau anak berumur di bawah 21 tahun
 • Jika tiada balu, duda atau anak
  1. Ibu atau bapa; atau
  2. Adik-beradik berumur dibawah 21 tahun; atau
  3. Datuk atau nenek (Jika ibu/bapa meninggal dunia)
 • Duda/balu, ibu/bapa, datuk/nenek menerima faedah sepanjang hayat.
 • Anak menerima faedah sehingga berumur 21 tahun atau berkahwin (mana yang lebih awal). Jika sedang belajar di IPT, terima faedah sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin (mana yang lebih awal)

Faedah Pengurusan Mayat

Faedah Pengurusan Mayat RM2000 dibayar kepada orang tanggungan yang layak sekiranya orang berinsurans bekerja sendiri meninggal dunia akibat daripada bencana pekerjaan atau semasa menerima faedah hilang upaya.

Faedah Pemulihan

 • Kemudahan jasmani dan vokasional secara percuma.
 • Pemulihan jasmani seperti fisioterapi, pembedahan rekonstruktif, anggota tiruan, rawatan hemodialisis, kerusi roda, tilam khas, tongkat, commode chair, pampers dan lain-lain.
 • Kemudahan vokasional seperti latihan dalam bidang elektrikal, jahitan, membaiki radio dan lain-lain.

Faedah Pendidikan

Faedah pendidikan merupakan suatu kemudahan dalam bentuk pinjaman atau biasiswa kepada anak tanggungan penerima Faedah Berkala PERKESO dan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.

Pegawai Untuk Dihubungi:-
1.Marwan Ibrahim012 611 9406
2.Yuhanisak Hamdan012 607 1930
3.Shobana a/p Darman017 668 9189
4.Nurul Asyikin019 358 3892